SABAM – Algemene vergadering 2018

Jazz(wo)men ! Word nu lid, stort de volledige nominale waarde van uw aandeel en verzeker ook de vertegenwoordigers van uw muziek van een zitje in de raad van bestuur.

Dit jaar staan we voor een grote uitdaging en is uw aanwezigheid op de statutaire algemene vergadering van Sabam, op maandag 28 mei 2018 om 14 uur (Thon Hotel EU – Wetstraat 75 – 1040 Brussel) nog eens zo belangrijk. Het mandaat van de enige twee vertegenwoordigers van de niet-klassieke muziek in de raad van bestuur van Sabam loopt af. Manuel Hermia en Isabelle Rigaux willen zich graag kandidaat stellen voor een nieuw mandaat. Zonder uw steun is de kans echter groot dat hun mandaten zullen worden ingevuld door vertegenwoordigers van de commerciële muziek, die zo een absolute meerderheid zouden krijgen.

Met deze oproep willen we twee artiesten in de raad van bestuur van Sabam houden die uw visie delen, of in wiens standpunten u zich op z’n minst kunt vinden. Manuel Hermia en Isabelle Rigaux ijveren binnen Sabam namelijk voor de vrijwaring van het respect voor de bijzonderheden van de minder commerciële muziek.

Lever uw bijdrage en stip maandag 28 mei 2018 alvast aan in uw agenda. Uw aanwezigheid is belangrijk, want iedereen die aanwezig is en zijn stem uitbrengt, mag per volmacht stemmen voor een andere vennoot. Dat verdubbelt meteen het aantal stemmen.

Enkel als u lid bent van Sabam, kunt u uw stemrecht uitoefenen. Daartoe moet de volledige nominale waarde van uw aandeel gestort zijn (€ 124). Dit bedrag is eenmalig te betalen en maakt u levenslang vennoot. Het wordt u terugbetaald indien u vertrekt naar een zustermaatschappij.

De meeste leden van Sabam hebben het minimaal vereiste kwart van hun maatschappelijk aandeel gekocht en 31 euro betaald. Om te mogen stemmen moet ook het saldo van 93 euro worden betaald. Dat saldo van € 93 dient uiterlijk op 27 maart te worden gestort op rekeningnummer IBAN BE 35 0000 7974 7437 - BIC BPOTBEB1 van Sabam, met als mededeling: ‘aanvulling van het maatschappelijk aandeel van +++ UW NAAM +++’.

De statuten van Sabam bepalen namelijk dat de betaling ten laatste twee maanden voor de algemene vergadering dient te gebeuren.

Mocht u vragen hebben omtrent uw lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met Sabam: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. – 02 286 84 84.

Hou ons op de hoogte van uw doen en laten! Les Lundis d’Hortense wil, als vereniging van jazzmuzikanten en vertegenwoordiger van de auteurs en componisten binnen Sabam, de aanwezigheid en het aantal stemmen van de jazzmen op de algemene vergadering maximaliseren. We hebben dan ook een listing opgesteld van de aangesloten jazzmen. Dat moet de afstemming tussen de deelnemers aan de algemene vergadering en de afwezigen die een volmacht geven vergemakkelijken. Contact: 02 219 58 51 – Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

We willen de auteurs-componisten die geen lid zijn graag nog even wijzen op het belang van het lidmaatschap van Sabam, zeker nu de verspreiding van de muziek aan grote veranderingen onderhevig is en de lobby’s van de multinationals en de beleidsmakers de auteursrechten steeds meer onder druk zetten.

Sabam geniet niet altijd een even goed imago, maar speelt hoe dan ook een cruciale rol in uw bestaan als auteur-componist. Sabam is een collectieve en multidisciplinaire beheersvereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die door de overheid is gemachtigd om de auteursrechten van haar leden, zoals die in de wet zijn vastgelegd, te innen, uit te keren, te beheren en te verdedigen.

Daartoe voert de vereniging een aantal kernmissies uit, met name:

- de uitkering van uw auteursrechten na het gebruik van uw werk in de media of op concerten;

- de verdediging van de rechthebbenden op de streamingplatformen;

- de verdediging van de rechthebbenden tegenover de kabeldistributeurs (digitale tv-zenders …);

- de verdediging van de auteursrechten tegenover de beleidsmakers en de internationale lobby’s.

- Sinds kort biedt Sabam ook een gratis online depot aan dat het vaderschap van uw werk vastlegt: onlinedepot.be

- Via Sabam for Culture kent Sabam steun en beurzen toe voor ontwikkeling, verspreiding en promotie: http://www.sabam.be/nl/sabamforculture

Vul het onlineformulier in om lid te worden: http://www.sabam.be/nl/authors

 

Souscription

Devenir Membre

Devenir Membre

Pour 20€ seulement par an! Soutenez l'association en devenant membre et bénéficiez de réductions pour toutes nos activités, concerts et stages.…
Recevoir le

Recevoir le "Jazz d'Hortense"

Gratuit et sur simple demande! Le Trimestriel vous informe sur nos activités, derniers news sur le jazz belge, les sorties CD du trimestre, des…
Soumettez votre projet

Soumettez votre projet

Vous êtes musicien et vous souhaitez soumettre votre projet pour l'une de nos activités ? Sachez que vous pouvez présenter votre…

Partenaires

Copyright© - Les Lundis d'Hortense. All Rights Reserved.
SNK | Creating Digital Experiences