STEL JEZELF HIER KANDIDAAT VOOR EEN SHOWCASECONCERT OP DE VIJFDE BELGIAN JAZZ MEETING

WAAR: Le Delta (Namen)
WANNEER: vrijdag 5 & zaterdag 6 februari 2021
DEADLINE INSCHRIJVING: zondag 24 mei 2020 (middernacht)

WAT:
De Belgian Jazz Meeting is een tweejaarlijks internationaal ontmoetingsmoment voor de professionele jazzsector met als hoofddoelstelling het promoten van Belgische jazz in het buitenland. De Belgian Jazz Meeting 2021 wordt georganiseerd door JazzLab, KAAP, Le Delta, Museact (Gaume Jazz Festival, Igloo/Sowarex, Jazz Station, Jazz04, La Maison du Jazz, Les Lundis d’Hortense), VI.BE & Wallonie-Bruxelles Musiques. De volgende editie vindt plaats in cultureel centrum Le Delta in Namen en gaat door op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2021.

Zoals altijd worden er een aantal showcaseconcerten op poten gezet om de internationale professionals te laten proeven van ons Belgisch jazztalent. Muzikanten en bands kunnen via deze call hun project hiervoor inschrijven.

VOOR WIE:
Deze oproep is bedoeld voor Belgische professionele jazzmuzikanten of -groepen met een actueel project dat een plek verdient op internationale podia.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME:
Wie een artiest, groep of project wil voordragen/indienen, checkt best eerst volgende criteria:

  • De muzikant(en) moet(en) beschikbaar zijn tijdens het weekend van 5-6 februari 2021.
  • De muzikant(en) is (zijn) bereid om een showcaseconcert (40 minuten) te spelen tegen een forfaitaire onkostenvergoeding van 150 euro (per muzikant).
  • Het ingediende project heeft de ambitie om de komende jaren in de voorgestelde bezetting te blijven bestaan en aan een carrière te bouwen.
  • Het ingediende project beschikt over de nodige professionaliteit, via management of andere omkadering, om internationaal te toeren en heeft reeds een onderbouwd idee over de landen waarop het zich wil richten.
  • Het ingediende project heeft minstens een EP of album uit (of is dat in de nabije toekomst van plan).Het showcaseprogramma wordt samengesteld door een uitgebreid comité van Belgische jazzprogrammatoren en vakpers uit beide landsdelen met een grondige kennis van de nationale en internationale jazzscene. Een jury per landsdeel maakt een voorselectie en de uiteindelijke selectie gebeurt door een nationale jury. Diversiteit wordt een belangrijke parameter bij de beoordeling & selectieprocedure van de jury. Deze call wordt ook aan de Franstalige kant van België verspreid. Muzikanten/projecten die aan zowel Vlaamse als Waalse kant in aanmerking komen, worden verzocht te kiezen voor een van beide (niet-bindend criterium: de moedertaal van de bandleader). Bij een dubbele notering wordt er sowieso een aanmelding geschrapt; je maakt dus niet meer kans door je aan beide kanten in te schrijven. De organisatie heeft ook het recht om een groep door te verwijzen naar de inschrijvingen van het andere landsdeel als ze het gevoel heeft dat de groep daar meer thuis hoort.

Inschrijven kan via dit formulier.

Meer informatie over de Belgian Jazz Meeting en het programma van vorige edities vind je hier.

De Belgian Jazz Meeting 2021 is een initiatief van JazzLab, KAAP, Le Delta, Museact (Gaume Jazz Festival, Igloo/Sowarex, Jazz Station, Jazz04, La Maison du Jazz, Les Lundis d’Hortense), VI.BE & Wallonie-Bruxelles Musiques, met de financiële steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Provincie Namen, VI.BE, Wallonie-Bruxelles International & Wallonie-Bruxelles Musiques.