© Valentine Jamis

Nieuw album “Music Might Help” (04.2023)

Deze vijf muzikanten zijn afkomstig uit alle hoeken van Europa en hebben elkaar leren kennen op de banken van het Conservatorium. Na de lessen kwamen ze samen in het Maastrichtse appartement dat ze deelden. Ze hielden er jamsessies en zetten er nieuwe muzikale projecten op poten. De magie liet zich haast meteen gelden en in 2014 zag ALIGAGA het licht. Al van meet af aan probeert de groep het pad te volgen van een vrije muziek waar twijfels, verdraagzaamheid en paradoxen hun plekje kunnen vinden. Het vijftal verkent klanken en ritmes en laat zo eclectische melodieën ontstaan. Getuige de vijf albums die ze tot nog toe hebben ingeblikt. Ook uit hun nieuwste creatie, Music Might Help, spreekt die doorgedreven zoektocht die wordt gevoed door de ervaringen, percepties, en persoonlijke visies van elk van de vijf muzikanten. Dit album getuigt van een heelheid en komt tot bloei in een filmische boom die sprankelt van spontaniteit, stemmen, pulserende energieën, creativiteit en kleuren.