Van 12 tot 14 september 2024 is Gent de gaststad van de European Jazz Conference. Dit prestigieuze evenement is de grootste jaarlijkse bijeenkomst van professionals uit de jazz- en creatieve muzieksector in Europa, in het bijzonder programmatoren, producenten en ondersteunende organisaties.

VI.BE, JazzLab en Ha Concerts slaan in samenwerking met Muziekcentrum De Bijloke de handen in elkaar om meer dan 400 professionals uit 197 organisaties en 36 landen te verwelkomen in Gent voor 3 dagen van intense uitwisseling, inspiratie en ontdekking via een programma van netwerksessies, keynotes en paneldiscussies, en natuurlijk showcaseconcerten van Belgische jazzartiesten.

VI.BE, JazzLab, Ha Concerts, WBM en Museact – met de steun van de FWB in het kader van de Belgian Jazz Meeting, lanceren een open call, ondersteund door Sabam for Culture, PlayRight+, om 10 Belgische bands of muzikanten de kans te geven een showcase van 30 minuten te presenteren in Ha Concerts of Bijloke Muziekcentrum aan de internationale professionals die dit unieke evenement in Gent zullen bijwonen.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Deze open call is gericht aan professionele jazzbands en -muzikanten die afkomstig zijn van of woonachtig zijn in België en een lopend project met internationale uitstraling hebben.

Wat zijn de voorwaarden om deel te kunnen nemen?
● Solomuzikanten of bandleiders moeten afkomstig zijn van of woonachtig zijn in België. In het geval van bands mogen er ook internationale muzikanten betrokken zijn, zolang het project een duidelijk aantoonbare link met de Belgische jazzscene heeft.
● De muzikanten die betrokken zijn bij het ingediende project moeten beschikbaar zijn van 12 tot 14 september 2024. In geval van selectie, moeten ze ook bereid zijn om te spelen in de exacte line-up die vermeld staat in de aanvraag en om het concertschema te respecteren dat bepaald wordt door de organisatie.
● De muzikanten moeten bereid zijn een concert van 30 minuten te spelen voor een vast bedrag van €250 per muzikant. In de totale selectie van 10 projecten kan er slechts één groter ensemble/ big band worden opgenomen.
● Het ingediende project is een lopend project met een langetermijnperspectief, dat internationaal kan toeren met de bezetting die in de aanvraag wordt genoemd.
● Het ingediende project heeft ten minste één album/EP/digitale release uitgebracht of heeft een album of digitale release gepland in de nabije toekomst.
● Het ingediende project moet significante tourervaring en professionele erkenning hebben in België.
● De muzikanten werken met een boekingsagent, een manager of hebben ervaring met het zelf professioneel managen van het project.

Wat heb je nodig om een aanvraag in te dienen?
• Een schriftelijke Engelstalige presentatie van het project (bio, samenwerkingen, tournees, residenties, lokale en/of internationale professionele entourage, etc.), waarin de internationale aantrekkingskracht van het project wordt benadrukt en een overzicht wordt gegeven van de huidige en toekomstige internationale ontwikkelingsambities.
• Professioneel audio- en (bij voorkeur live) videomateriaal, dat een goede indruk geeft van het artistieke universum van het project. De nationale en internationale jury zullen op basis van dit materiaal de uiteindelijke selectie maken.

Deadline
10 december 2023 om middernacht

Selectieprocedure
VI.BE, JazzLab en Ha Concerts stellen een longlist samen van alle kandidaturen en gaan na of elke kandidatuur voldoet aan de vereiste criteria.

Een Belgische jury bestaande uit 6 Waalse en 6 Vlaamse professionals met een grondige kennis van de Belgische jazzscene zal een eerste selectie maken van 20 bands of muzikanten die behoren tot de Fédération Wallonie-Bruxelles en 20 bands die behoren tot de Vlaamse gemeenschap.

De uiteindelijke selectie van 10 bands wordt gemaakt door een jury van 4 internationale en 4 Belgische (2 Vlaamse en 2 Waalse) professionals en wordt bekendgemaakt tijdens Jazzahead! in april 2024.

Het spreekt voor zich dat zowel de kwaliteit, de originaliteit en het internationale potentieel van de muziek en live optredens, als inclusiviteitscriteria (geslacht, etniciteit, leeftijd,…) en het geografische evenwicht in aanmerking zullen worden genomen tijdens het selectieproces.

Schrijf je in
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6Auqu55G6DmZm57W36AXAmpLwwc3Dw3xFLSO3KAGXxeJ0g/viewform

Lees hier de uitgebreide deelnamevoorwaarde
https://drive.google.com/file/d/1BF1ZXrh3iCo1iGVxt9V6CWfgeei1fVK_/view