Een vereniging die zich inzet voor de distributie en de promotie in de Belgische jazzsector.

We zijn erkend als een van de bevoorrechte gesprekspartners van de Belgische overheid. De vereniging geniet de financiële steun van het Ministerie van Cultuur van de Franse Gemeenschap van België. Benieuwd waar de nogal ongewone naam van de vereniging vandaan komt? Wel, de oprichters van de vereniging kwamen elke maandagavond samen in een villa in de Brusselse rand. En die villa droeg de welluidende naam ‘Villa Hortense’.

Een vereniging die wordt beheerd door jazzmuzikanten en -liefhebbers om een unieke benadering van de muziek te behartigen en uit te dragen

Les Lundis d’Hortense staat voor een integere en democratische aanpak en hecht veel belang aan kennisoverdracht en educatie. We zien erop toe dat de rechten van de muzikanten worden gerespecteerd en verdedigd door zelf het goede voorbeeld te geven en, indien nodig, de media en de politiek in te schakelen.

Onze missies steunen op drie ontwikkelingspijlers: promotie, distributie en opleiding.

Onze raad van bestuur komt driemaandelijks samen om activiteiten op te zetten en op te volgen.

Leden van de raad van bestuur

Fabrice Alleman, Eve Beuvens, Tom Bourgeois, Delvaux Dimitri, Jean-Paul Estievenart, Alexandra Gadzina, Sarah Klenes,  Théo Lanau, Pauline Leblond, Jean-Louis Rassinfosse, Christine Rygaert, Camille-Alban Spreng, Pierre de Surgeres, Jean-Jacques Vandenbroucke, Michel Vrydag, Alexandre Wajnberg

75% van de raad van bestuur bestaat uit professionele jazz(wo)men. Alle bestuurders zetelen onbezoldigd in de raad. Ze komen niet alleen maandelijks bijeen, maar nemen ook deel aan verschillende denktanks en werkgroepen om zo de activiteiten die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur in goede banen te leiden. Twee keer per jaar beluisteren ze bovendien om en bij de 130 kandidaat-groepen tijdens verschillende concertactiviteiten. Na deze blinde beluistering brengen ze anoniem hun stem uit. Het is hun niet toegelaten te stemmen op groepen waarin ze zelf meespelen.

Onze dank gaat uit naar onze partners die onze missies en acties ter bevordering van de Belgische jazz ondersteunen.

Les Lundis d’Hortense geniet een programmaovereenkomst met de Franse Gemeenschap.

De Jazz Tour wordt gesteund door Les tournées Art et Vie.

De concerten en andere activiteiten van de vzw vinden plaats op verschillende locaties in Brussel en Wallonië.

PROMOTIE

We organiseren concerten om jazzmuzikanten een podium te geven en met onze verschillende uitgaven die de Belgische jazzscene belichten, richten we ons tot het brede publiek.

DISTRIBUTIE

We geven concerten in Brussel en elk jaar organiseren we met een tiental groepen een concerttournee in België.

OPLEIDING

Elk jaar in juli organiseren we een jazzinitiatie- en opleidingsstage. Daarnaast richten we ons met onze podium- en pedagogische ontdekkingsactiviteiten op een jong publiek.

De vereniging steunen


Voor slechts € 20 per jaar!
Steun de vereniging en word lid. Zo geniet u meteen ook korting voor al onze activiteiten, concerten en stages.