© Yubin Krust

Alexander Pielsticker en Nicolas Kummert hebben elkaar leren kennen in Arnhem toen ze er allebei een masteropleiding volgden: Alex verdiepte zich in het onderzoek rond de geprepareerde piano en Nicolas onderzocht de expressieve mogelijkheden van de op akoestische klanken toegepaste elektronica. De piano van Alexander is geprepareerd met verschillende voorwerpen die weergalmen en meeklinken met zijn spel. Intussen manipuleert Nicolas de klanken realtime met zijn computer. Dat levert mysterieuze muziek op, waarbij de toehoorder niet meer weet wie wat doet. Beide muzikanten bewerken dezelfde klank, maar geen van beide heeft er de volledige controle over. Dat brengt hen nog dichter bij elkaar dan een ‘traditioneel’ duo en mondt uit in poëtische muziek die nu eens abstract en dan weer krachtig is.